Thông báo [New Update]


Thông báo!!!

  • Chủ nhà KHÔNG DROP truyện, các dự án vẫn sẽ tiến hành, tuy nhiên KHÔNG LỊCH POST.

  • Bảng đề cử các mĩ nam/mĩ nữ hiện đại và poll: Link

ღQuăng gạch đặt ngói+Tìm editorღ


Quăng gạch đào hố công khai…Dự là số hố tớ định đào đủ để kẻ lười này làm hết đời không xong…

Nên bà con thương tình giúp tớ với, híc híc :ss

QUĂNG GẠCH~~~
Đọc tiếp

[Ebook] Phiếu cơm – Nhất Độ Quân Hoa


phieucom

Phiếu cơm

Đọc tiếp

Ôi cá vàng~(Chương 10)


Tôi bỗng cảm thấy hình tượng Kim trở nên oai phong lẫm luyệt như Kim Mao Khuyển.......

Tôi bỗng cảm thấy hình tượng Kim trở nên oai phong lẫm luyệt như Kim Mao Khuyển…….

CHƯƠNG 10:
Edit: Emma Nguyên
Beta: Hamano Michiyo

Đọc tiếp

[Ebook] Hệ liệt Thủ Tuế – Bồng Vũ


untitled-14

Hệ liệt Thủ Tuế

Đọc tiếp

[Ebook] Đại thần nhà ta quá lừa bịp – Tiểu Hài Nhĩ Quá


DTa

Đại thần nhà ta quá lừa bịp

Đọc tiếp

[Ebook] Vĩnh sinh – Bồng Vũ


vĩnhsinh

Vĩnh sinh

Đọc tiếp

[Ebook] Vong niên – Bồng Vũ


vong-nic3aan

Vong niên

Đọc tiếp

[Ebook] Phồn hoa rực rỡ – An Tư Nguyên


phrr

Phồn hoa rực rỡ

Đọc tiếp